KKN


PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

https://lppm.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Pengumuman_KKN78.pdf